Blue series | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

Blue series

44,000  (Including tax) (exc tax 40,000 )
27,720  (Including tax) (exc tax 25,200 )