Men's kimono's undercloth | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

Men's kimono's undercloth

14,300  (Including tax) (exc tax 13,000 )
6,600  (Including tax) (exc tax 6,000 )
6,600  (Including tax) (exc tax 6,000 )
6,600  (Including tax) (exc tax 6,000 )
6,600  (Including tax) (exc tax 6,000 )
Save 58%
9,075  (Including tax) 3,850  (Including tax) (exc tax 3,500 )
Save 58%
9,075  (Including tax) 3,850  (Including tax) (exc tax 3,500 )
Save 58%
9,075  (Including tax) 3,850  (Including tax) (exc tax 3,500 )
Save 58%
9,075  (Including tax) 3,850  (Including tax) (exc tax 3,500 )
Save 58%
9,075  (Including tax) 3,850  (Including tax) (exc tax 3,500 )
正絹 男物襦袢裏地【龍印 並サイズ 37.5cm巾】きれいめの茶色
Save 58%
9,075  (Including tax) 3,850  (Including tax) (exc tax 3,500 )