Men's hakama | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

Men's hakama

Men's hakama

257,400  (Including tax) (exc tax 234,000 )
226,600  (Including tax) (exc tax 206,000 )
132,000  (Including tax) (exc tax 120,000 )
19,800  (Including tax) (exc tax 18,000 )
19,800  (Including tax) (exc tax 18,000 )
19,800  (Including tax) (exc tax 18,000 )
27,500  (Including tax) (exc tax 25,000 )
27,500  (Including tax) (exc tax 25,000 )
27,500  (Including tax) (exc tax 25,000 )