Washable kimono navy | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

Washable kimono navy

Washable kimono navy

13,200  (Including tax) (exc tax 12,000 )