For large people | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

For large people

257,400  (Including tax) (exc tax 234,000 )
226,600  (Including tax) (exc tax 206,000 )
132,000  (Including tax) (exc tax 120,000 )