Washable kimono Gray | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

Washable kimono Gray

Washable kimono Gray

13,200  (Including tax) (exc tax 12,000 )