For women | Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio)

Kyoto Kimono kohbou (Studio) Contact usAbout Kyoto Kimono kohboureview

Product filters Product filters

For women

25,300  (Including tax) (exc tax 23,000 )
33,000  (Including tax) (exc tax 30,000 )